Instrument och kurser för kompetensutveckling kring kulturell kompetens

Våra tjänster

KKS

Kulturell Kompetens – Självskattning för personal (KKS) är ett självskattningsinstrument som syftar till att personal inom olika verksamheter som möter klienter med olika kulturella bakgrunder ska kunna få en uppfattning om sin egen kulturella kompetens. Genom att ta ställning till ett antal påståenden i KKS får man möjlighet att öka sin medvetenhet om den egna kulturella kompetensen i förhållande till klienter med olika kulturella bakgrunder. KKS kan också användas som underlag för utbildningsinsatser. Dessa kan bidra till att de åtgärder/insatser man genomför som personal blir personcentrerade och därmed påverka evidens och bidra till verksamhetens utveckling och effektivitet.

Utbildningar

För att instrumentet ska ge maximalt stöd till dig som personal/personalgrupp behöver du/ni genomföra en kortare utbildning/kurs.

Här kan du se vilka kurser som finns tillgängliga.

Vi kan också komma till din organisation och hålla en utbildning. Kontakta oss så berättar vi mer.

Användarlicenser

För att få använda instrumentet KKS behöver du ha en användarlicens. Licensen är personlig och giltig i två år. 
Vid köp av licens får du ett konto på vår hemsida där du
kommer åt instrumenten.

Våra licenser finns tillgängliga via vår partner Spetsa. Klicka på knappen nedan för att se våra licenser på Spetsas webshop. 

Vid frågor kontakta support@spetsa.se.

Kontaktperson

Jag heter Jane Holstein och är legitimerad arbetsterapeut och har en medicine licentiatexamen. Mitt forskningsområde är kulturell kompetens för personal inom hälso-och sjukvård.

Kontakta mig

Nyhetsbrev

Ange din mailadress nedan för bli informerad om kommande utbildningar och matnyttigt kring Kulturell kompetens.

Kontaktpersoner för AWP & AWC

AWP & AWC finns tillgängligt på flera olika språk i flera olika länder.
Nedan finns kontaktperson för respektive språk.

Tyska

Johanna Stöckl

Johanna.stockl@spetsa.se

Jennie Nyman MSC, OTR. Undervisar i arbetsterapi vid Yrkeshögskolan Metropolia i Helsinfors, Finland. Har deltagit i översättning och bearbetning av de finska versionerna av AWP och AWC, och utbildar arbetsterapeuter i Finland i bedömning av arbetsförmåga utgående ifrån Mode of Human Occupation (AWP, AWC, WRI &….)

Engelska

Alexander Doane

alexander.doane@spetsa.se

Jennie Nyman MSC, OTR. Undervisar i arbetsterapi vid Yrkeshögskolan Metropolia i Helsinfors, Finland. Har deltagit i översättning och bearbetning av de finska versionerna av AWP och AWC, och utbildar arbetsterapeuter i Finland i bedömning av arbetsförmåga utgående ifrån Mode of Human Occupation (AWP, AWC, WRI &….)

Finska

Jenny Nyman 

jenny.nyman@spetsa.se

Jennie Nyman MSC, OTR. Undervisar i arbetsterapi vid Yrkeshögskolan Metropolia i Helsinfors, Finland. Har deltagit i översättning och bearbetning av de finska versionerna av AWP och AWC, och utbildar arbetsterapeuter i Finland i bedömning av arbetsförmåga utgående ifrån Mode of Human Occupation (AWP, AWC, WRI &….)

Danska

Per Stegler Markussen

per.markussen@spetsa.se

Engelska

Alexander Doane

alexander.doane@spetsa.se

Finska

Jenny Nyman 

jenny.nyman@spetsa.se

Finska

Janett Halonen

janett.halonen@spetsa.se

Kontakt för kommuner

Pernilla Conradsson Ström

 pernilla.conradsson@spetsa.se

Nederländska

Sabrina Jansen

sabrina.jansen@spetsa.se

Norska

Randi Wågø Aas

randi.wago.aas@spetsa.se

Tyska

Johanna Stöckl

johanna.stockl@spetsa.se

Support

Vänligen kontakta oss på support@spetsa.se vid frågor.